Val de Cambs - bosques da noruega


Criadero familiar ASFE- FIFE, unha ou duas niñadas ao ano para conseguir gatinhos san, fortes e moito sociables


site: www.valdecambs.com